Cena

Hodinová sazba: 500 Kč

Suroviny: Cena surovin se kalkuluje dle aktuálního ceníku dodavatelů a typu menu.

Doprava: 10 Kč/km